گردشگری ایران

تحلیل شاخص‌های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری روستایی (پیمایشی پیرامون روستای گرمه)

روستای گرمه

 

 

 

نویسندگان

1سهیلا بورقانی فراهانی؛ 2علی اکبر فرهنگی؛ 3سحر مشهدی
1استادیار، مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران
2استاد، مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران
3دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

روستای گرمه (واقع در شهرستان خور و بیابانک در استان اصفهان) روستایی کویری است و با توجه به محرومیت و دشواری اشتغال این روستا لازم است با استفاده از تمامی امکانات، توانایی‌ها و ظرفیت‌های موجود در جهت رفع محرومیت، بهبود وضعیت اشتغال و کسب درآمد و تقویت زیرساخت‌ها از راه‌های مختلف اقدام شود. توسعه صنعت گردشگری به‌عنوان صنعتی که با حوزه‌های مختلفی مانند اقتصاد، فرهنگ، محیط زیست، کشاورزی و خدمات در تعامل است می‌تواند به‌منزله‌ی یکی از ابزارهای اصلی توسعه در روستای گرمه موردتوجه قرار گیرد. هدف این پژوهش شناسایی شاخص‌های مؤثر بر توسعه گردشگری مناطق روستایی و بررسی وضعیت هر یک از شاخص‌های مؤثر در توسعه گردشگری مناطق روستایی (شاخص‌های فرهنگی– اجتماعی، شاخص‌های اقتصادی، شاخص‌های مدیریتی، شاخص‌های محیطی) است. روش این پژوهش از نظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، روش توصیفی- پیمایشی است و از نظر مقاصد پژوهش، کاربردی است. همچنین برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های به‌دست آمده، هم از روش‌های آمار توصیفی و نیز روش‌های آمار استنباطی استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش، پرسشنامه است که به‌وسیله سه جامعه‌ی آماری صاحب‌نظران، مردم روستا، گردشگران داخلی و خارجی تکمیل شده است.

کلیدواژگان

گردشگری؛ گردشگری روستایی؛ توسعه صنعت گردشگری

100949339398


منتشر شده

در

توسط

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *