گردشگری ایران

تعيين ظرفيت پذيرش گردشگري در مناطق کويري و بياباني ايران نمونه موردي شهداد، مرنجاب – بند ريگ و مصر – فرحزاد

کویر

 

 

نویسنده: محمود حسن پور، زینب احمدی، حسن الیاسی

چکیده:
روند رو به رشد تقاضا و پذيرش طبيعت گردان و گردشگران در مناطق شکننده و حساس کويري و بياباني ايران طي سال هاي اخير و عدم وجود برنامه ‏ريزي مدون و جامع براي گردشگري اين مناطق لزوم توجه خاص به اين مناطق را تشديد کرده است. لذا در اين تحقيق، در راستاي رويکرد توسعه پايدار گردشگري (طبيعت گردي) در مناطق کويري و بياباني ايران با استناد به روش ظرفيت پذيرش گردشگري آستانه ظرفيت پذيرش مقصدهاي منطقه کويرنوردي کلوت شهداد، منطقه خور و بيابانک شامل روستاهاي مصر و فرحزاد و منطقه مرنجاب مورد بررسي قرار گرفته است. به اين منظور ابتدا با استفاده از ادبيات موجود و نظر کارشناسان موضوع، شاخص ‏هاي موثر در برآورد ظرفيت پذيرش منطقه تعيين و سپس با به کارگيري روش کمي TCC، تعداد گردشگراني که مي توانند به صورت فيزيکي، واقعي و موثر در دو محدوده متمرکز و گسترده منطقه حضور يابند، محاسبه شده است. طبق نتايج حاصله منطقه مرنجاب – بند ريگ و شهداد نسبت به منطقه مصر و فرحزاد از ظرفيت بالاتري در پذيرش گردشگران برخوردار هستند. در ضمن اين مناطق مي‌ توانند با افزايش ظرفيت هاي زيرساختي و خدماتي خود، ظرفيت پذيرش خود را افزايش دهند. همچنين طبق نتايج تحقيق، در حال حاضر اين مناطق در گردشگري متمرکز بيش از ظرفيت واقعي خود بارگذاري مي ‏شوند.

كليد واژه: ظرفيت پذيرش گردشگري، گردشگري پايدار، ارزيابي گردشگري.

100949339398


منتشر شده

در

توسط

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *