گردشگری ایران

شعار ، جملات و پیام های زیست محیطی

شعار ، جملات و پیام های زیست محیطی

 

 

 

 

 

 

در این بخش تعدادی از پیام های زیست محیطی بصورت متمرکز جمع آوری گردیده که علاقمندان به محیط زیست میتوانند در مناسبتها و سایر موارد مرتبط از آن استفاده نمایند …

اصل پنجاهم قانون اساسی :

((درجمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی میشود .از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست ویا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا نماید، ممنوع میباشد)).

۱- زندگی پایدار یعنی هماهنگی وسازگاری با طبیعت .

۲-زندگی سالم و پایدار در گرو رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است .

۳- درخت یعنی اکسیژن ، یعنی آب ، یعنی رودخانه ، یعنی غذا ، یعنی زندگی .

۴-غفلت از محیط زیست ، اهداف توسعه را تضعیف می کند .

۵-احترام به طبیعت احترام به زندگیست و احترام به زندگی احترام به خالق است .

۶-گونه زنده ای که امروز ناپدید می شود ، فردا دیگر سر بر نخواهد داشت .

۷-حفظ محیط زیست ، تزریق روح تازه و با نشاط به زندگیست .

۸-مرگ هر بوته سبز؛ مرگ ما انسان هاست .

۹-زمین برای بقای خود به دستها و اندیشه ها و اراده های راسخ ما نیاز دارد .

۱۰-همراه با طبیعت ، همگام با سلامتی .

۱۱-با طبیعت زندگی می کنیم ؛ بدون آن می میریم .

۱۲-تداوم حیات ، در گرو حفاظت از تنوع زیستی است .

۱۳- هر درختی که فرو می افتد ، نفس گرم زمین است که در سینه می شکند .

۱۴-نفس ؛ کمترین خواهش ما از دنیا است .

۱۵-هوا ؛ این عنصر حیاتی زندگی را آلوده نکنیم .

۱۶-بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .

۱۷-استفاده از وسایل نقلیه عمومی و گسترش فضای سبز ، موثرترین راهکار کاهش آلودگی هواست .

۱۸-آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای ، باعث تخریب لایه ازون و زمینه شکل گیری بحرانهای زیستمحیطی است .

۱۹-هرکجا باشیم ، آسمان از آن ماست در حفظ آن بکوشیم .

۲۰-آلودگی محیط زیست ، یعنی توقف تدریجی زندگی .

۲۱-حفظ محیط زیست ، تزریق روح تازه و پرنشاط به زندگی است .

۲۲-حمایت از محیط زیست ، حمایت از زندگی است .

۲۳-تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .

۲۴-با آلوده کردن آب،خاک و هوا محیط زیست رانابود نکنیم .

۲۵-نگذاریم بمیرد جنگل ، که جهان خواهد مرد .

۲۶-توسعه پایدار یعنی : هماهنگی و سازگاری با محیط زیست.

۲۷-زندگی سبز با طبیعت سبز .

۲۸-لازمه زندگی سالم ، محیط زیست سالم است .

۲۹- بیایید با حفظ محیط زیست ، سرسبزی و طراوت را به طبیعت و شادابی و نشاط را به خودمان هدیه کنیم.

۳۰-طبیعت مظهر گویای وجود خداوند است ؛ تعدی به مظاهر الهی گناهی نابخشودنی است.

۳۱-آب ؛ خاک و هوا سه عنصر اساسی (اصلی)حیات هستند ؛ در حفظ آن کوشا باشیم .

۳۲-محیط زیست ؛ این موهبت الهی را قدر بدانیم .

۳۳-ما طبیعت را از پدرانمان به ارث نبرده ایم ؛ بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم .

۳۴-کاغذ زباله نیست .

۳۵-حمایت از محیط زیست ، وظیفه ای همگانی است .

۳۶-طبیعت (ایران) ما بدون زباله زیباست .

۳۷-برای تهیه یک تن کاغذ ۱۵ اصله درخت سرسبز و تنومند قطع میشود.

۳۸-نه درصد ( ۹٪ ) از ترکیبات زباله های شهری را کاغذ تشکیل میدهد.

۳۹-حفظ محیط زیست ؛ حفظ ارزشهای الهی است.

۴۰-زمین ؛ تنها زیستگاه بشر را حفظ کنیم.

۴۱-طبیعت مهربان است ؛ ماهم با طبیعت مهربان باشیم.

۴۲-زندگی پایدار یعنی هماهنگی سازگار با طبیعت.

۴۳-یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد.

۴۴-زمین تنها منبع تغذیه موجودات زنده است ؛ در حفظ آن بکوشیم.

۴۵-باید آگاهی افراد را نسبت به مسایل زیستمحیطی افزایش داد.(مقام معظم رهبری)

۴۶-بنویسیم محیط زیست ؛ بخوانیم زندگی .

۴۷-بیائید محیط زیست را همچون دشتی پر از گل باصفا نگهداریم .

۴۸-تخریب محیط زیست ؛ خیانت به نسلهای آینده است .

۴۹-حرمت حیات را پاس بداریم .

۵۰-فرشتگان برخاک سجده میکنند ، پس خاک را آلوده نکنیم .

۵۱-حفاظت از محیط زیست ؛ وظیفه شرعی و ملی است .

۵۲-مردم ما گل هستند و کشور ما گلزار. بیاییم همه با هم گلزار را برای سلامتی و شادابی گلها حفظ کنیم .

۵۳-عادت بد راکنار بگذاریم ؛ بسوی اقتصاد با کربن پایین. (شعار جهانی)

۵۴-محیط زیست سالم ، بستر شکوفایی و نوآوری .(شعارملی)

۵۵-هرکجا باشیم زمین از آن ماست در حفظ آن بکوشیم .

۵۶-حفظ محیط زیست تزریق روح تازه و پرنشاط به زندگی است.

۵۷-طبیعت سرسبز ؛ محیط زیست سالم ارمغان ما به نسلهای آینده.

۵۸-با آلوده کردن آب ، خاک و هوا محیط زیست را نابود نکنیم.

۵۹-نگذاریم بمیرد جنگل که جهان خواهد مرد.

۶۰-زندگی سالم و پایدار در گرو رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است.

۶۱- زندگی سبز با طبیعت سبز .

۶۲-تنوع زیستی ، حکمت مجسم خالق یکتا .

۶۳- احترام به طبیعت ، احترام به خالق هستی است .

۶۴- هر منطقه از نظر تنوع گیاهی و جانوری امانت دار بخشی از میراث جهانی است .

۶۵- طبیعت مهربان است با طبیعت مهربان باشم .

۶۶- حفاظت از محیط زیست ، وظیفه همگانی است .

۶۷- یادمان باشد فقط یک زمین داریم پس در حفاظت از آن کوشا باشیم .

۶۸- درراستای دستیابی به توسعه پایدار ( توسعه سازگار با محیط زیست ) و نیل به آینده روشن از ریخت و پاش فرآورده های نفتی و ایجاد هر گونه آلودگی جلوگیری نموده و در جهت سلامت ، بهداشت انسانها و محیط کارمان تلاش نماییم .

۶۹- طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .

۷۰- ما محیط زیست را از پیشینیان به ارث نبرده ایم ، بلکه از آیندگان به امانت گرفته ایم.(در حفظ و حراست از این امانت کوشا باشیم .)

۷۱- طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .

۷۲ –با یاری یکدیگر زمین را پاک نگه داریم .

۷۳ – طبیعت قلب تپنده محیط زیست است ، تپش آن را قطع نکنیم .

۷۴– بیائید به سخاوت ، قداست و پاکی زمین احترام بگذاریم .

۷۵ – فصل بهار ، زمان زایش وحوش ، سلاح را کنار بگذاریم .

۷۶- تخریب محیط زیست ، نابودی زندگیست .

۷۷- جهانی بیاندیشیم ، منطقه ای عمل کنیم .

۷۸ – از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .

۷۹- آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .

۸۰- تنها پس از بریدن آخرین درخت ؛تنها پس از آلودن آخرین رودخانه ؛تنها پس از صید آخرین ماهی ؛تنها پس از پرواز آخرین پرنده ؛ تنها آن هنگام سوداگران درمی یابند : پول را نمی توان خورد ؛ پول را نمی توان بخشید ؛ پول را نمی توان نفس کشید ؛ پول را نمی توان زندگی کرد . . .

۸۱- فراموش نکنید که « زمین به ما تعلق ندارد ؛ بلکه ما به آن تعلق داریم.» (رالف ادبرگ)

۸۲- آب ؛ گنجینه دیروز ؛ ثروت امروز ؛ رویای فردا

۸۳-«هنگامی که جانداری را می‌کشید ، در دل با او بگویید: همان نیرویی که تو را می‌کشد ، مرا هم خواهد کشت و من هم خورده خواهم شد ؛ زیرا همان قانونی که تو را به دست من گرفتار کرد، مرا هم به دست تواناتری گرفتار خواهد کرد.»

« جبران خلیل جبران»

۸۴- با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .

شاید فردا هوایی برای نفس کشیدن و زمینی برای زیستن نباشد . . .

۸۵- از بین رفتن یک درخت = مرگ ۱۰۰۰ انسان

۸۶ -هر ذره ای در طبیعت ماموری از جانب خالق هستی است، ناسپاسی است که به حکمت این ماموریت شک کنیم.

۸۷- نسلهای بعد ، رفتار ما را با طبیعت،به قضاوت خواهند نشست.آیا به نیکی از ما یاد خواهد شد؟

۸۸-تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری

۸۹-محیط زیست ،سرمایه مشترک نسل های امروز و فرداست

۹۰-مدیریت پسماند، حفظ آب و خاک(شعار ملی روز زمین پاک سال ۹۰)

۹۱-طبیعت ما بیش از هر زمانی نیازمند حفاظت است.

۹۲-یاد بگیریم به طبیعت برگردیم/به طبیعت برگردیم که یاد بگیریم

۹۳- تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.

منبع : اداره حفاظت محیط زیست کاشمر

دیدگاه‌ها

2 پاسخ به “شعار ، جملات و پیام های زیست محیطی”

 1. تجهیزیار نیم‌رخ
  تجهیزیار

  جالب بود ! سپاس از اطلاعات تان !

  1. زهرا مرادی نیم‌رخ
   زهرا مرادی

   باسلام و عرض ادب…
   بسیار سپاسگزارم از حضور گرم شما…
   ممنونم از حسن توجه شما نسبت به سایت ما…
   موفق و سلامت باشید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *