گردشگری ایران

برچسب: آبشار آسیاب خرابه

  • آبشار آسیاب خرابه – جلفا

    آبشار آسیاب خرابه – جلفا

    آسیاب خرابه: آبشار آسیاب خرابه در حدود 27 کیلومتری هادی شهر ،در استان آذربایجان شرقی واقع است.این آبشار در چند کیلومتری مرز ایران با جمهوری آذربایجان و در دامنه شمالی کوه های کیامکی قرار دارد.       نام آسیاب خرابه به این سبب بر آبشار نهاده شده است که آسیاب خرابه ای در نزدیک […]