آب انبار | گردشگری ایران

امامزاده معصوم ،بلاد شاپور – دهدشت

امامزاده معصوم ،بلاد شاپور – دهدشت

امامزاده معصوم،بلاد شاپور – دهدشت در غرب استان کهگیلویه و بویر احمد در حاشیه شهردهدشت،شهر باستانی بلادشاپور قرار دارد که بر اساس نوشته ها و اسناد تاریخی بنای اولیه آن توسط شاپور اول ساسانی فرزند ادامه مطلب