گردشگری ایران

برچسب: آب گرم و معدنی

  • آبگرم یله گنبد – قزوین

    آبگرم یله گنبد – قزوین

    آبگرم یله گنبد – قزوین امروزه یكى از منابع مهم جذب گردشگر، استفاده و بهره بردارى بهینه از آب هاى گرم و معدنى است. تجربه كشورهایى مانند ایتالیا، فرانسه، آلمان و ژاپن در زمینه بهره بردارى از آب هاى معدنى نشان داده است كه اگر این منابع طبیعى با برنامه ریزى درست و به طور…