گردشگری ایران

برچسب: آزادشهر

  • جنگل ابر – شاهرود

    جنگل ابر – شاهرود

    جنگل ابر شاهرود: جنگل ابر یکی از دست نخورده ترین جنگل های ایران واقع در 50کیلومتری شمال شرق شاهرود در مسیر جاده شاهرود به آزادشهر استان گلستان است که زیبایی آن چیزی فراتر از یک جنگل است.چون یک اقیانوس ابر اضافه تر از جنگل های شمال و شمال غرب دارد.   این جنگل در استان […]