گردشگری ایران

برچسب: آلمانی

  • نظر گردشگر آلمانی در مورد سفر به ایران

    نظر گردشگر آلمانی در مورد سفر به ایران

    نظر گردشگر آلمانی در مورد سفر به ایران گردشگر باسابقه آلمانی که خاطرات و مشاهدات خود را از سه سفر به ایران به صورت یک کتاب سفرنامه منتشر و به همراه فیلم هایی مستند از سفرهای خود شخصا دربین هموطنان و گردشگران علاقه مند به ایران توزیع می کند،ایران را امن ترین کشور منطقه توصیف…