گردشگری ایران

برچسب: ایل سون

  • روستای خان کندی – اردبیل

    روستای خان کندی – اردبیل

    روستای خان کندی – اردبیل روستای خان‌کندی در عرض جغرافیایی ۳۸٫۵۵ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۴۸٫۰۳ شرقی دربخش مرکزی شهرستان گرمی استان اردبیل درمجاورت روستاهای لسگه درق و عزیزلو و روستایتولون و در دامنه کوه قبله‌داشی از قله‌های رشته کوه صلوات داغی قرار گرفته‌است.    ازدیگر قله‌های مرتفع این رشته کوه در این منطقه…