گردشگری ایران

برچسب: اینترنت فرصتی برای انتخاب آگاهانه مقصد

  • اینترنت؛ فرصتی برای انتخاب آگاهانه مقصد

    اینترنت؛ فرصتی برای انتخاب آگاهانه مقصد

      روزگاری بود که جهان را تنها از خلال گفته های جهانگردان می شد ترسیم کرد. در آن روزگار، جهانگردان سرزمین ها را از دریچه نگاه خویش برای مشتاقان ترسیم می کردند و تصاویری گاه رمزآلود و مخدوش بر مبنای برداشت و درک خود از جهان می ساختند. سال ها بعد، گرچه دوربین عکاسی اختراع […]