بادگیر | گردشگری ایران

خانه مستوفی – بشرویه

خانه مستوفی – بشرویه

خانه مستوفی – بشرویه     منزل مستوفی در خیابان ملا‌عبدالله‌تونی‌بشروی و کوچه مستوفی شهر بشرویه قرار دارد . این عمارت از جمله بناهای اعیانی است که در دوره قاجاریه ساخته شده ومتعلق به شخصی ادامه مطلب

خانه آقازاده – ابرکوه

خانه آقازاده – ابرکوه

خانه آقازاده – ابرکوه خانه آقازاده ابرکوه در محله ۱۲ میدان شهر ابرقو قرار دارد و مربوط به دوره قاجار است.مالک وبانی خانه شخصی به نام سید حسین ابرقویی است.خانه آقازاده نیز مانند سایر خانه ادامه مطلب