گردشگری ایران

برچسب: باغ پهلوان پور

  • باغ پهلوان پور – مهریز

    باغ پهلوان پور – مهریز

    باغ پهلوان پور – مهریز     باغ پهلوان پور مهريز به دليل روان بودن آب از داخل آن از گذشته داراي جاذبه خاصي بوده است. اين آب از قنات مشهور به “حسن آباد” سرچشمه مي گيرد و …به جز باغ پهلوان پور به طور مستقيم از هيچ يك از باغهاي منطقه عبور نمي كند.…