گردشگری ایران

برچسب: دوران تیموری

  • تالار تیموری – اصفهان

    تالار تیموری – اصفهان

    تالار تیموری – اصفهان     در جنوب خيابان استانداری و در مجموعه دولتخانه عمارت زيبا و جالب تالار تيموری واقع شده است. اين بنا که طی ساليان متمادی شکل و کاربرد اصلی خود را از دست داده است. هنوز هم به نام تالار تيموری ناميده می شود. اکثر محققين و پژوهشگران اين اثر را […]

  • مسجد جامع رشتخوار – رشتخوار

    مسجد جامع رشتخوار – رشتخوار

    مسجد جامع رشتخوار – رشتخوار بقایای این مسجد در جنوب شرقی رشتخوار واقع شده است.اگر چه برخی بنای مزبور را خانقاه نیز نامیده اند با این وجود با توجه به یافته ها از کاوشهای باستان شناسی مسلم است که بنای مزبور مسجد و یا مسجد – مدرسه ای دو ایوانی است. شالوده بنا احتمالا در […]