گردشگری ایران

برچسب: روستای زرتشتی نشین

  • آئین سنتی پنجه زرتشتیان

    آئین سنتی پنجه زرتشتیان

    آئین سنتی پنجه زرتشتیان     مراسم آیینی پنج روز پایان سال (پنجه) در روزهای پایانی تیر ماه به مدت پنج روز در روستای زرتشتی نشین مزرعه کلانتر برگزار شد. در تقویم ایران باستان به جای هر چهار سال یک کبیسه هر صد و بیست سال ، یک ماه به پایان سال اضافه میشد. پس…