گردشگری ایران

برچسب: سبک معماری سلجوقی

  • میل کرات -تایباد

    میل کرات -تایباد

    میل کرات -تایباد     میل آجری کرات از آثار دوران سلجوقی است و در سر راه کاروان‌ها قرار داشته که از ایالات قهستان به سمت شرق در حرکت بوده و این میل علامتی بوده برای راهنمایی کاروان‌ها و مسافران تجاری و بازرگانی. شکل ظاهری مطّبق این مناره، با دیگر مناره‌ها مقداری تفاوت دارد و […]

  • مسجد جامع ارومیه

    مسجد جامع ارومیه

    مسجد جامع ارومیه مسجد جامع ارومیه یکی از آثار کهن و قدیمی شهر تاریخی ارومیه است و در خیابان اقبال قرار دارد. این مسجد در میان بازار قدیمی شهر واقع شده و یکی از ارکان اصلی بافت قدیمی شهر است.   این اثر تاریخی که با شکوه فراوان در مجاورت بازار ارومیه قرار دارد، متعلق […]