گردشگری ایران

برچسب: لباس محلی مردم خراسان رضوی

  • لباس محلی مردم خراسان رضوی

    لباس محلی مردم خراسان رضوی

            در اکثر روستاهای ایران، خراسان و مشهد به دلیل نقش پر رنگ دامداری و کشاورزی در زندگی روزمره از نقوشی که به نوعی اشاره به این عوامل دارد، استفاده می‌کنند. به طور کلی عواملی مانند جنسیت، شرایط جغرافیایی، سن، موقعیت اجتماعی، شرایط تاریخی و اعتقادات و آداب و رسوم از جمله…