گردشگری ایران

برچسب: محله دالان آلتی

  • عمارت ذولفقاری – زنجان

    عمارت ذولفقاری – زنجان

    عمارت ذولفقاری – زنجان عمارت ذوالفقاری در مرکز بافت قدیمی شهر زنجان در محله‌ای به نام دالان آلتی در ضلع شمالی سبزه میدان و مسجد جامع واقع شده است. این بنا توسط سردار اسعد ذوالفقاری ساخته شد و محل سکونت فرزند وی؛ محمودخان ذوالفقاری بوده است که در زمان قضیه آذربایجان و فرقه دمکرات، به…