گردشگری ایران

برچسب: مصاحبه

  • مصاحبه با دوچرخه سوار ایرلندی در سفر به ایران

    مصاحبه با دوچرخه سوار ایرلندی در سفر به ایران

    مصاحبه با دوچرخه سوار ایرلندی در سفر به ایران مصاحبه که از نظر می گذرانید، مصاحبه خواندنی عماد عزتی با یک دوچرخه سوار ایرلندی در روزنامه ی جام جم است که مدتی است با دوچرخه اش از ترکیه وارد ایران شده است. امید که مورد استفاده دوستان قرار بگیرد. سفر به دور دنيا از قديم…