گردشگری ایران

برچسب: مفسر قرآن مجید

  • بقعه سلطانی گناباد

    بقعه سلطانی گناباد

    مزار سلطانی بیدخت گناباد یکی از بناهای معروف در شهر بیدُخت گناباد ایران است. این مزار آرامگاه «ملا سلطان‌محمد بیدختی گنابادی» ملقب به سلطانعلیشاه، عارف سده ۱۳ هجری، مفسر قرآن مجید (تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده که خمینی از آن تمجید نمود)، قطب سلسله نعمت‌اللهی سلطانعلیشاهی مشهور به گنابادی است. در کنار وی و…