گردشگری ایران

برچسب: مواد غذایی و آب

  • ملزومات سفر با دوچرخه | مواد غذایی و آب

    ملزومات سفر با دوچرخه | مواد غذایی و آب

      بدن یک دوچرخه سوار به علت فعالیت شدیدی که دارد مدام در حال از دست دادن آب٬ املاح و انرژی است. برای تامین مجدد این آب از دست رفته٬ دوچرخه سوار باید به مقدار زیادی حتی در حین حرکت آب مصرف کند. آب نقش خیلی حیاتی در سلامت فرد ایفا می کند٬ بطوری که…