گردشگری ایران

برچسب: موزه هنر مشکین فام

  • عمارت فروغ الملک (موزه هنر مشگین فام )- شیراز

    عمارت فروغ الملک (موزه هنر مشگین فام )- شیراز

    عمارت فروغ الملک (موزه هنر مشگین فام )- شیراز     عمارت فروغ الملك در سال 1310 (اواخر دوره قاجار و اوايل دوره پهلوي اول) توسط فروغ الملك قوامي (داماد قوام بزرگ) در زميني به مساحت 1020 متر مربع در محور سنگ سياه و در جوار بقعه بي بي دختران احداث گرديد.اين بنا جهت استفاده…