گردشگری ایران

برچسب: چهار حوض

  • تالار تیموری – اصفهان

    تالار تیموری – اصفهان

    تالار تیموری – اصفهان     در جنوب خيابان استانداری و در مجموعه دولتخانه عمارت زيبا و جالب تالار تيموری واقع شده است. اين بنا که طی ساليان متمادی شکل و کاربرد اصلی خود را از دست داده است. هنوز هم به نام تالار تيموری ناميده می شود. اکثر محققين و پژوهشگران اين اثر را […]