گردشگری ایران

برچسب: کتابهای هتلداری

 • معرفی کتاب (خانه داری هتل)

  معرفی کتاب (خانه داری هتل)

              معنای کلمه خانه داری گرچه به رسم و سنت اجدادی ما منحصر به آب و جاروی منزل و پخت و پز اطلاق می گردید ولی در حقیقت قواعد و نظام نوشته نشده ای را دارا بود که بر اثر مرور زمان و با استفاده از تجربیات و نظریات کدبانوان […]

 • معرفی کتاب (تربیت راهنمای میهمان و چمدان‌بر)

  معرفی کتاب (تربیت راهنمای میهمان و چمدان‌بر)

          گروه مدیریت صنعتی با توجه به رسالتی که برای کمک به توسعه ی ظرفیت مدیریت بر عهده دارد و اعتقاد به این موضوع که با توجه به پتانسیل های بالفعل و بالقوه صنعت جهانگردی گزینه غیر قابل ااجتناب برای توسعه ی ایران است .از چندین سال قبل با مجوز سازمان ایرانگردی […]

 • معرفی کتاب (آموزش مهارتهای شغلی صنعت توریسم -راهنمای تربیت میزبان)

  معرفی کتاب (آموزش مهارتهای شغلی صنعت توریسم -راهنمای تربیت میزبان)

          گروه مدیریت صنعتی با توجه به رسالتی که برای کمک به توسعه ی ظرفیت مدیریت بر عهده دارد و اعتقاد به این موضوع که با توجه به پتانسیل های بالفعل و بالقوه صنعت جهانگردی گزینه غیر قابل ااجتناب برای توسعه ی ایران است .از چندین سال قبل با مجوز سازمان ایرانگردی […]

 • معرفی کتاب (آموزش مهارتهای شغلی صنعت توریسم -راهنمای تربیت مدیر روابط عمومی)

  معرفی کتاب (آموزش مهارتهای شغلی صنعت توریسم -راهنمای تربیت مدیر روابط عمومی)

  گروه مدیریت صنعتی با توجه به رسالتی که برای کمک به توسعه ی ظرفیت مدیریت بر عهده دارد و اعتقاد به این موضوع که با توجه به پتانسیل های بالفعل و بالقوه صنعت جهانگردی گزینه غیر قابل ااجتناب برای توسعه ی ایران است .از چندین سال قبل با مجوز سازمان ایرانگردی و جهانگردی آموزش جنبه […]

 • معرفی کتاب (آموزش مهارتهای شغلی صنعت توریسم – راهنمای تربیت آشپز و سرآشپز)

  معرفی کتاب (آموزش مهارتهای شغلی صنعت توریسم – راهنمای تربیت آشپز و سرآشپز)

            گروه مدیریت صنعتی با توجه به رسالتی که برای کمک به توسعه ی ظرفیت مدیریت بر عهده دارد و اعتقاد به این موضوع که با توجه به پتانسیل های بالفعل و بالقوه صنعت جهانگردی گزینه غیر قابل ااجتناب برای توسعه ی ایران است .از چندین سال قبل با مجوز سازمان […]

 • معرفی کتاب (قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری)

  معرفی کتاب (قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری)

            یکی از مهمترین مسائلی که به رعایت حقوق گردشگران کمک می کند اطلاع رسانی در خصوص نظام اداری و حقوقی ایران در رابطه با گردشگران است . کتاب حاضر که حاصل تجربه و مطالعات استاد محترم جناب آقای مهریزی است اولین کتابی است که به طور ویژه به این موضوع […]

 • معرفی کتاب (پایه و اساس مدیریتی در هتل های پنج ستاره)

  معرفی کتاب (پایه و اساس مدیریتی در هتل های پنج ستاره)

        در سالهای اخیر کوشش های مستمری برای توسعه دانش هتلداری انجام شده و کتابهای متعددی به رشته تحریر در آمده است که از آن جمله کتاب هتل های پنج ستاره را می توان نام برد . اگر چه نام کتاب حاضر به گونه ای آرمانی هتل های پنج ستاره انتخاب شده است […]