گردشگری ایران

کوه ها و ارتفاعات دوخواهران (دوخواهرون)

%da%a9%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86

 

وارارو 4000 متر، سه سنگ 4150 متر، تخت برفی 4000 متر، مخروط سر 4200 متر، دو خواهرون 4318 متر، تخت خرس 4200 متر، کهو4200 متر، چپکرو 4250 متر

موقعیت جغرافیایی : خط الرأس 30 کیلومتری شرقی غربی دوخواهرون در منتهی الیه شمالی دشت لار در منطقه نمارستاق از استان مازندران و بخشی از رشته کوه های البرز مرکزی محسوب می شود.

مسیر صعود به قلل : اگر چه می توانیم از طریق جاده خاکی و پر اُفت و خیر نمارستان خود را به دشت دریوک و قلل دوخواهرون برسانیم اما از آنجایی که قصد آن داریم تا کلیه قلل خط الرأس را صعود کرده باشیم ضمن ایجاد آمادگی بدنی برای به انجام رسانیدن یک صعود خط الرأس آماده می شویم. در ابتدا از طریق جاده هراز در یکی از روزهای پایانی تیرماه زمانی که لکه های برف خود را به لبه خط الرأس می رسانند و هوا البرز مرکزی هنوز رنگ و بوی بهاری دارد به پلور رسیده از طریق جاده خاکی موسوم به پناهگاه سیمرغ غرب دماوند (چال چال ) که جاده ای نسبتاً صعب العبور است خود را از فراز دره به زیر یال غربی دماوند آنجایی که وسیله نقلیه دیگر جلوتر نمی رود می رسانیم.

در تمامی این اوقات قله دماوند و جبهه هایش پیش روی ما قرار دارد. از وسیله نقلیه پیاده شده از طریق راه تراکوررو مشخصی رو به سوی شمال در سمت راست قلل 3200 متری چاک اسکندر به سوی کفی مسطح و سبز سرداغ یا یال شمال غربی دماوند به تدریج ارتفاع می گیریم و هر چه بالاتر می رویم افق دیدهایمان و هر چه بالاتر می رویم افق دیدهایمان گسترده تر می شود (1) قلل مخروطی دشت لار، نمک کوه سر، گونگ چال، زرشکی، آسمان کوه یکی بعد از دیگری به ما سلام می کنند. و ما همچنان رو به سوی شمال تا جایی که در روبه روی ابتدای خط الرأس دوخواهرون در سمت غرب قرار دارد به جلو رفته سپس از طریق یکی از دهلیزهای پرشیب دره دلیچای به سمت رودخانه خروشان پایین می رویم (2) و پس از رسیدن به رودو گذشتن از کوه سردو شفاف آن از سوی دیگر از جناح شمال شرقی به سوی سکاداول خط الرأس در میان انبوه بوته های آخر بهار ارتفاع گرفته در محل مناسب جایی که از برف آب می توان استفاده کرد اتراق شبانه می کنیم (3). آسمان در شب لار غرق ستاره هاست به طوری که دیگر نمی توان ستارگان نورانی نشانه آسمان ها را یافت سوز سردی از سمت شمال می وزد و در زیر پایمان برکرانه دلیچای کورسوی، آتش چهارواداران و چوپانان به چشم می آید و ما را تا صبح به دنبال رویاهای خود در آسمان های می کشاند.

صبح زود حرکتمان را به سوی اولیه قله فرعی با شیب تندی ادامه می دهیم و پس از عبور از یک قله خاکی فرعی گام بر قله 4000 متری ورارو می نهیم (4). سپس از سوی غرب بر روی خط الرأس با دو فراز و نشیب که قللی هستند بدون نام، با ارتفاع تقریبی 3900 متر به ناگهان خود را در مقابل دژ عظیم و مخروطی و صخره ای قله سه سنگ فرا می یابیم. دیواره های صخره ای از هر سو قله را در بر گرفته اندو امکان عبور ساده را به ما نمی دهند این قسمت از خط الرأس از جمله مشکل ترین بخش های راه است و امکان درگیری با صخره ها وجود ندارد و تنها راه باقی مانده فرود از سمت جنوب از دهلیزی با شیب تند به منظور دور زدن صخره ها و یا فرود از سمت شمال به داخل کاسه یخچالی شمالی آن می ماند و ما در این انتخاب راه اول را مناسب تر دانسته و از دهلیز تندی به سمت جنوب پاین می آییم (5).صخره ها تا نزدیک کفی نسبتاً مسطح جنوبی امتداد می یابد. با دور زدن صخره ها به سمت غرب مجدداً تلاش مان را برای صعود از طریق یکی از دهلیزهایی که با شیب بسیار تند و سنگلاخی به سوی خط الرأس بالا می رود به کار بسته و با تلاشی وصف ناشدنی در حالی که از روز نو چندانی باقی نمانده است با عبور از یک قله فرعی صخره ای به لبه خط الرأس مجدداً دست می یابیم (6). دیگر رقمی برای ما باقی نمانده است و بسیار خسته شده ایم اگر چه نیم نگاهی به سوی شرق دیدار لحظات غروب سرخ فام خورشید بر روی دماوند بسیار جالب می نماید ولی ما دیگر احساس چندانی نداریم، بنابراین با آخرین انرژی مان به درست کردن محلی برای اتراق در کنار صخره های خط الرأس پرداخته و شب زیبا و سردی را بر فراز یال به صبح می رسانیم.صبح زود از محل اتراق برای صعود به قله سه سنگ به سرعت به سمت شرق در جهت عسک مسیر صعودمان اقدام کرده از طریق لبه خط الرأس سنگلاخی برفراز سه سنگ پای نهاده این دژ صخره ای و استوار را صعود می کنیم مناظر اطراف بی نظیری در جنوب قلل آلرم و گونگ چال در شمال خط الرأس ناظر کوچک و در شرق غول سر به فلک کشیده دماوند به خوبی دیده می شود. از مسیر کوتاه باز گشته، به محل اتراق رسیده و سپس رو به سوی غرب ادامه مسیر داده به قله خاکی تخت برفی صعود کرده از منتهی الیه آن به سوی دشت مسطحی که در انتهای آنها قله صخره ای و پر شیب مخروط سر قرار دارد ارتفاع می گیریم. در اینجا بر فراز ارتفاع 3800 متری چشمه آب گوارایی وجود دارد استراحت کوتاهی کرده به سمت چپ پیچیده و با دور زدن دیوارهای صخره ای زیر قله ماینل به سمت غرب از شیب بسیار تند آن بالا رفته و بالاخره در حالی که از ظهر گذشته است گام بر روی خط الرأسمی نهیم (7) از اینجا بدون توجه به مناظر اطراف مجدداً به عکس جهت کلی حرکت به سمت شرقاز روی یالی نسبتاً باریک و سنگلاخی با گرفتن 100 متر ارتفاع به قله مخروط سر قدم می گذاریم در این بعد ازظهر تیر ماه ابر و مه در شمال کوه ها را در بر گرفته اند در جای جای جناح شمالی مخروط سر برکه ها و برفچال های چندی به چشم می خورد آسمان جناح جنوبی صاف و یک دست می باشد. استراحتی بسیار کوتاه و سپس از طریق لبه خط الرأس سنگلاخی به سوی قله دوخواهرون شرقی صعود می کنیم مسیر به تدریج ارتفاع می گیرد و با عبور از یک اُفت و خیر کوتاه در حالی که به غروب آفتاب زمان زیادی باقی نمانده است گام برقله مرتفع 4318 متری دوخواهرون غربی می گذاریم باد سردی می وزد و ما نیک می دانیم که چه زود آفتاب از کوه ها قدم برخواهد کشید و جای خود را به شیب تیره خواهد داد بر سرعتمان افزوده از شیب تندی بر روی خط الرأس به سمت غرب خود را به کنار قببل کهو رسانده در محلی مناسب اتراق می کنیم و شبی فراموش نشدنی را به صبح می رسانیم (8) نسیم سُکرآوری صبح که به سوزی شدید همراه است صورتمان را نوازش می دهد هنوز آفتاب بر کوه ما پهن نشده است که ما آماده برای طی قسمت نهایی مسیر می شویم. در ابتدا به راحتی از روی قلل کهو گذشته به قله تخت خرس نیز سری زده روی به سوی غرب با سرعت بیشتری از چند قله فرعی بدون نام عبور کرده با صعود از شیب تندی گام بر قله 4250 متری چپکرو می گذاریم سراسر جناح های غربی آن به پیش می رود خط الرأس های البرز مرکزی در این صبح تیر ماه با شکوهند و آزادکوه، خلنو، پالون گردن و خط الرأس های لواسانات و قلل آسمان کوه و کاسونک جالب تر به نظر می رسند. قله زیبای سینه زا خاموش و تنها با لکه های برف در غرب و کوه بزرگ دماوند در شرق جلوه گرند. با دیداری از کل این مناظر از مسیری که قله صعود کرده بودیم بر روی خط الرأس مجدداً سمت شرق به عقب باز گشته از دهلیز برفی مناسبی رو به سوی شمال به داخل دره پاکبود سرازیر می شویم (9). مسیر پس از مدتی از کنار برفچال ها فاصله گرفته و به تدریج رودخانه آغاز می گردد و بوته های گون و کُما به استقبال ما می آیند بستر رودخانه را که به صورت تنگه های صخره ای و قابل عبور مناسب است با پریدن هر از چند گاهی از سمت راست به چپ و بالعکس ادامه داده تا به تدریج دره وسیع تر شده و به دشتی بزرگ مبدل می گردد جابجای آنرا بوته های سرسبزی پوشانده است و ما به مروز به آبادی زیبا و سرسبز هتروارد می شویم اینجا پایان برنامه ما در صعود به خط الرأس دوخواهرون محسوب می گردد. از طریق باغ های هتر به دهکده کوچک ورزن و سپس در حالی که غروب آفتاب همه جا را می پوشاند به آبادی بزرگ یالرود رسیده و در محلی مناسب اتراق می کنیم.

صبح زود از طریق یالرود و توسط وسیله نقلیه به جاده بلده و شهر بلده و از آنجا هم از طریق جاده آسفالته به جاده هزار باز می گردیم.

وضعیت قلل در زمستان : به واسطه قرار گرفتن خط الرأس در شمالی ترین نقطه البرز مرکزی ریزش برف سنگین در دره ها و یال های شمالی و جنوبی و بسته بودن جاده های مواصلاتی چون انتهای راه نمارستاق و بسته بودن کامل راه چال چال و پناهگاه غربی بهترین مسیر دستیابی به این ارتفاعات از طریق آبادی یالرود میباشد بدیهی است به واسطه ریزش بهمن های بزرگ امکان فرود از دهلیزهای جنوبی منطبق بر مسیر تابستانیمقدور نمی باشد. بنابراین بجز صعود قلل دوخواهرون و چپکرو و مخروط سر و سه سنگ از طریق مسیر غرب به شرق عبور از قله سه سنگ از طریق مسیر غرب به شرق عبور از قله سه سنگ به سمت ورارو بسیار مشکل تقلی می گردد.

منبع: www.irandeserts.com

کوه ها و ارتفاعات دوخواهران (دوخواهرون)

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *