کتابهای گردشگری | گردشگری ایران

معرفی کتاب (بخش بندی بازار گردشگری حد اکثر سازی اثربخشی بازاریابی)

معرفی کتاب (بخش بندی بازار گردشگری حد اکثر سازی اثربخشی بازاریابی)

      بدیهی است در صورت بخش بندی امکان شناسایی بازارها و پاسحگویی به خواسته های هر یک از آنها با توجه به محصولات مورد عرضه به گردشگری از یکسو و همچنین پاسخگویی بازارهای ادامه مطلب

معرفی کتاب (روش های تصمیم گیری چند شاخصه در برنامه ریزی گردشگری)

معرفی کتاب (روش های تصمیم گیری چند شاخصه در برنامه ریزی گردشگری)

        روش های تصمیم گیری چند شاخصه در برنامه ریزی گردشگری فهرست مطالب : فصل اول : مبانی و اصول کلی تصمیم گیری در گردشگری فصل دوم : اصول و چارچوب روش ادامه مطلب

معرفی کتاب (راهنمای گردشگری مناطق کردنشین ایران)

معرفی کتاب (راهنمای گردشگری مناطق کردنشین ایران)

          استان کردستان در ارتفاعات غربی ایران در منطقه کوهستانی رشته کوه زاگرس قرار گرفته است که اقلیم استان بیشتر متاثر از ارتفاع و جهت کوه های زاگرس و همچنین در ادامه مطلب

معرفی کتاب (تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی توریسم)

معرفی کتاب (تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی توریسم)

  در واقع گردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مسائل و عوامل موثر اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه است . توجه قابل ملاحظه و افراد و برنامه ادامه مطلب

معرفی کتاب (برند در بازاریابی گردشگری)

معرفی کتاب (برند در بازاریابی گردشگری)

           ازآنجا که در گردشگری جاذبه ها هویت مکانی زمانی دارند و کلیه برنامه های این فعالیت اعم از میهمان و میزبان در راستای شناسایی جاذبه هاصورت می گیرد لذا انتخاب ادامه مطلب

معرفی کتاب (مدیریت مقصد توریسم)

معرفی کتاب (مدیریت مقصد توریسم)

        کتاب مدیریت مقصد توریسم بعنوان اولین کتابی که در زمینه مدیریت مقصد از سوی سازمان جهانی توریسم(unwto) به رشته تحریر در آمده است با جامعیت موضوعی و ارائه مدل ها چهارچوب ادامه مطلب